Tag - Singapore | เที่ยวสิงคโปร์

Temmax รีวิว พากิน พาเที่ยว สิงคโปร์ ร้านอร่อย

Singapore สิงคโปร์ เมืองเล็กๆ ไปได้บ่อยๆ การมา เที่ยวสิงคโปร์ (Singapore) ถือเป็นประเทศแรกๆ ที่ผมเริ่มเที่ยวด้วยตัวเอง เพราะเดินทางง่าย ใช้เวลาไม่นาน มีความเจริญมากกและปลอดภัย เกาะนี้เป็นแค่เกาะเล็กๆที่แทบไม่มีอะไรเลย แต่ด้วยความสามารถของผู้นำ...

Read More

Posts