Tag - Rooftop

ถ้าหากถามผมว่าช่วงนี้ Rooftop Bar ที่ไหนน่าไปที่สุด ในย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผมขอยกให้ ซีน เรสเตอรอง แอนด์ บาร์ (SEEN Restaurant & Bar) เป็นอันดับหนึ่ง ด้วยวิวที่เปิดโล่ง เพราะความกว้างของห้องอาหารที่กว้างมาก.. ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยา...

Read More