Tag - Hotel Restaurant | ห้องอาหารโรงแรม

วันนี้จะพาไปลิ้มรส Sunday Brunch รูปแบบเมนู A la carte ในบรรยากาศคลาสสี่ กับคาเฟ่ต์สไตล์ฝรั่งเศส ที่ Cafe Claire โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ชิมฝีมือ เชฟเอริค วีดแมน...

Read More