Tag - Bangkok

ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วยขนมไหว้พระจันทร์เลิศรส พร้อมรื่นรมย์กับชุดน้ำชายามบ่ายสุดพิเศษ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ร่วมมอบ ขนมไหว้พระจันทร์โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล...

Read More